01.03.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 01.03.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – execuție contra cost doua branșamente apă parter bloc I 10 A 1 bd M Basarab( doua spatii comerciale ).

         – bloc U 27 canalizare menajeră înfundată – se execută lucrări de desfundare.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale oraș în zonele unde acestea nu preiau apele pluviale.

         – SPAM Nord pompă înfundată – se execută lucrări de desfundare și repunere în funcțiune.

         – curățare/vidanjare cheson SPAM 2 Slobozia Nouă.