02.03.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Luni 02.03.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – montare hidrant str. Călugăreni.

          – înlocuit contor branșament str. Cărămidari 16.

          – înlocuit contor blocat B15/B/20.

          – decopertare tencuială rezervor stocare 10000 mc la stația de tratare apă.

          – între orele 08.00-12.00 frontul de captare va fi orit pentru efectuarea de lucrări la tablourile electrice din stația de tratare.

          – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale pe str. Lacului , Crișan 
și Gării.