02.12.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 02.12.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – înlocuit robinet branșament bloc 35 sc A ap 3.

       – confectionat și montat distribuitoare bloc U 16.

       – epuismente cămine contori exterioare înundate.

       – curățare subsol bloc B 1-26 cu autovidanjă mică.

       – desfundare guri de scurgere ape pluviale înfiundate cu frunze și unde se constată băltiri de apă pe carosabil.

       – SPAM 1 Bora – pompă înfundată /se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – Epurare -refacere strat filtrant piatră pat nămol.