03.03.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Miercuri 03.03.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuit contor branșament bloc MFA 1

         – înlocuit contori branșamente individuale pentru efectuarea de verificări metrologice periodice la U 37 A 4 și U 40 A 8.

         – verificare conductă dn 800 mm la stația de tratare apă în vederea dezafectării ( fosta conducta de aducțiune de la Amonil ).

         – SPM 2 Bora-montare pompă concertor

         – lucrări de împrejmuire la bazin retenție ape pluviale nr 2.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale pe strada Constructorilor și Coloanelor.