03.09.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 03.09.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe str Pinului , Molidului și bd Sudului.

         – Remediere pierdere de apă str Viilor la intersecția cu Aleea Garofiței.

         – Deviere rețea apă individuală subsol bloc B 5 sc A.

         – Înlocuit contor defect branșament WC Cuza Vodă

         – Curățare guri de scurgere ape pluviale str Cuza Vodă , Coloanelor și Constructorilor.