04.02.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 04.02.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuit contori pentru efectuarea de verificări metrologice periodice la bloc B 1-37 sc A ap 4,7,13 , B 1-37 sc D ap 32 , B 36 sc C ap 47 și 48 ,B 38 A 8 și I1 Ialomiței sc B ap 29.

         – înlocuit contor branșament apă bloc F 5 sc C.

         – curățare și vidanjare rețele de canalizare menajeră și pluvială cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT pe strada Cloșca.

         – lucrări de reparație și întreținere zone de protecție sanitară foraj nr 6 și 7.