04.09.2019 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Miercuri 04.09.2019

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – remediere pierdere apă str. Panait Istrati la intersecția cu str. 13 Septembrie.

          – remediere pierdere de apă str. Marasesti nr 35.

          – debranșare str. Viitor nr 6.

 

Pe rețeaua de canalizare se vor executa urmatoarele:

          – este infundată rețeaua colectoare de la bl K 1 – K 3 care se va desfunda in scurt timp.

          – se efectuează lucrări de curățare guri de scurgere ape pluviale.