05.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 05.01.2023
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție instalație distributie apă casa scării bloc B 32 sc D.

       – strada Rovine nr 4 înlocuit contor defect.

       – spălare contor bloc B 33 sc A.

       – tăiat beton/asfalt branșament strada Dimitrie Cantemir nr 9.

       – execuție contra cost branșament canalizare strada Cărămidari nr 11.

       – curățare subsol bloc U 10 sc B – autovidanjă mică și pompa epuisment.

       – curatare cheson SPAM Dropiei cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT

       – SPAM Nord pompă înfundată , se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – Miloșesti -spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu.