05.05.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 05.05.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuit contra cost branșament canalizare bloc MB 14 sc A și instalație sanitară subsol.

         – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră , pluvială și guri de scurgere strada Cloșca.

         – SPAM Nord pompă înfundată , lucrări de văruire cladire stație.

         – spălare și curățare de depuneri bazin SP Ape pluviale nr 1.

         – front captare – lucrări de înlocuire stâlpi zona protecție sanitară și tăiere vegetație foraje.