05.08.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 05.08.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – bloc B 30 sc B ,A 1 sc B , T 3 sc B , Z 1 sc A și B 1-34 sc A și C înlocuit contori branșament.

         – bloc B 31 sc B spălat contor branșament.

         – extindere cămin hidrofor Bora.

         – vidanjare/curățare cămine canalizare menajeră zona bloc V8-V11 , MB 20 și F 5.

         – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale pe strada Independenței ,V Alecsandri și M Kogalniceanu.