06.07.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă


S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 06.07.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălări hidranți – retele: bd. Unirii – Covrigărie, str. Cloșca, str. M. Sadoveanu.

         – mutat (relocat) hidrant MB 13.

         – montat apometru branșament nou bl. I 8, sc. A – sp. comercial.

         – spălat contor bl. B7 sc. B.

         – verificat contori la scadență bl. B6 sc. A ap. 1 – 20.

         – turnat asfalt intervenții str. Lacului daca timpul permite.

         – curățat guri scurgere str. M. Kogalniceanu, str. Dragoș Vodă.

         – verificat SP canalizare + intervenție  vidanjare SP canalizare str. Plevnei x str. Viitor.

         – finalizare spălare bazin retenție SP ape pluviale nr. 2.

         – stație epurare – mentenanță utilaje, reparație lanț antrenare grătare mecanice.

         – stație tratare apă – continuare revizie foraje front  captare cu electricienii ( tablouri electrice și automatizări ).