06.09.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 06.09.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălări rețele de apă prin hidranți de incendiu pe str V Alecsandri, Dragoș Vodă și M Kogalniceanu.

         – str Papadiei nr 9 – 2 branșamente de apă diferite.

         – str Traian 28 branșament apă.

         – spălat contor ( lipsă presiune ) bloc E 14.

         – curățare de depuneri cămine canalizare menajeră str Traian Vuia.

         – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale str Ialomiței și M Sadoveanu.

         – curățare/vidanjare chesoane SPAM 1 și 3 Slobozia Nouă.