06.12.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 06.12.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc MB 14 sc A ap 7-2 camere.

       – instalație distributie apă casa scării bloc U 16.

       – verificare hidranți incendiu bd Cosminului și bd Unirii.

       – golire și curățare de depuneri subsol bloc MB 13 sc C -autovidanjă mică

       – instalație de colectare ape pluviale sala sport școala Sf. Andrei ( continuare ).

       – SPAM Bora Biserică- curatare cheson cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT.

       – Scânteia-lucrări terasamente stația de apa -rezervor 200 mc ( continuare ).