07.04.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 07.04.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – remediat pierdere apă hidrant zonă bloc MB 17.

         – execuție contra cost branșament apă individual bloc B 29 A 7-3 camere.

         – debranșare la cerere strada Ionel Perlea nr 26.

         – înlocuit robinet branșament bloc F 1 B 32.

         – extindere canalizare menajeră str 1 Mai -conducta refulare.

         – SPAM Nord -pompă infundată – se execută lucrări de repunere în funcțiune.

         – cămin cheson strada Ionel Perlea – înlocuit refulare.

         – vidanjare cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT SPAM Transmim.

         – curățare și spălare rezervor apă Cosămbești.

         – execuție contra cost branșament apî Ciulnița strada Cerealelor nr 18.