07.11.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 07.11.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc MB 16 sc A ap 17.

       – înlocuit contor/robinet branșament strada Crișan 43 și strada N Bălcescu nr 29.

       – spălare contor branșament  bloc B 26 sc A ap 19.

       – rebranșare strada Cloșca nr 47 B.

       – evacuat apă subsol bloc U 10 sc D strada Domnița Bălașa cu electropompa.

       – curățare cheson SPAM Bora 1 cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT.

       – SPAM Nord pompă înfundată – se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – Iazu -reparat branșament apă stadion.

       – Scânteia -începere lucrări de interconectare a noului rezervor de 200 mc.

       – Mărculesti -lucrări terasamente stație de demanganizare.