08.03.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Luni 08.03.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – remediere pierdere apă rețea hidrofor zona bloc MB 15. În intervalul orar 10.00-16.00 va fi o oprire scurtă de cca 2 ore la blocurile MB 14 , MB 15 , MB 17 și MB 19.Menționam că au fost puse anunțuri la intrarea în fiecare scară de bloc afectată.

         – branșament apă spațiu comercial parter bloc J 1 bd M Basarab.

         – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc H 1 , D1 și B 10.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale zona strada Gării , bd Unirii și bd Chimiei.

         – continuare lucrări împrejmuire bazin pluvială 2.

         – SP UM – lucrări de înlocuire electropompă defectă.