08.06.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 08.06.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe strada Horia ,Aleea Feroviarului și șoseaua Filaturii.

       – refacere suprafața afectată ( pavele, beton ) branșament bloc MB 20 sc A.

       – realizare surse apă DADP în zona bloc O 3 si N 4.

       – înlocuit robinet branșament și contor strada General Magheru nr 96 și strada Stânjenei nr 33.

       – închiriere AUTOCURĂȚITOR COMBINAT la Pet Star Recycling.

       – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc L 1 ,55 ,T 4 și G 4.

       – curățare guri de scurgere ape pluviale Cartier Ionel Perlea.

       – SPAM strada Gării – pompa înfundată se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – reabilitare rețele apă Ciulnița-lucrări în Ion Ghica pe strada Alexandru Vlahuța și 

Nordului.