08.07.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 08.07.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălări hidranți – rețele: Sl. Noua str. Școlii x str. Unirii, str. Școlii x CAP, str. Vlad Țepeș.

         – astupat + curățenie intervenție avarie str. Stânjenei.

         – epuismente apă canalizare nefunctională Sl. Noua str. Liliacului.

         – montat apometru udat spații verzi DADP str. Ștefan cel Mare bl. O2.

         – verificări contori la scadența bl. B 13 sc. C ap. 46, 52, bl. B 21 ap. 21, 23, 25, 28, 32, 33, 34, 37, 39.

         – prestare serviciu – branșament canalizare Ans. Peco bl. B1.

         – completat pământ în jurul căminelor de canalizare bl. MB1.

         – curățenie SP canalizare Nisipuri.

         – vidanjare cămine canalizare + SP canalizare str. Plevnei x str. Viitor.

         – stație epurare – curățat mixere treapta aerare + tăiat iarba.

         – stație tratare apă – curățat traseu var, spălare saturator var, tăiat iarba foraj 0 front captare.

         – formație Periurbane: execuție branșament nou Poiana + branșament nou Ciulnița.