09.03.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Luni 09.03.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – spălare hidranți pe strada A. Odobescu și Vechea Matcă ( grădiniță ).

          – remediere pierdere apă pafsin dn 600 mm incinta stație tratare apă.

          – branșament apă strada Cimitirului nr 5 C.

          – înlocuit contori pentru efectuarea de verificări metrologice periodice pe strada Cărămidari nr 18 , 35 A și 87 și pe str.Ianache 38 A.

          – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale pe strada Rahovei.

          – rezervor 10.000 mc stație tratare apă -montat sorturi și rame guri aerisire.