09.03.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Marți 09.03.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuire branșament hidrant zona bloc MB 15.

         – branșament apă spațiu comercial parter bloc J 1 bd Matei Basarab.

         – strada Independenței nr 16 – spălat contor branșament ( lipsă presiune apă ).

         – continuare împrejmuire bazin Pluvială 2.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale strada Dorobanți și Mihai Eminescu.