09.03.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 09.03.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – remediere pierdere apă strada Horia nr 32.

         – remediere pierdere apă hidrant zona strada 13 Septembrie cu Valter Mărăcineanu.

         – realizare instalație distribuție apă individuală contra cost bloc B 29 sc A.

         – debranșare la cerere cămin nefamiliști Chem Gaz strada Decebal.

         – compactare si completări cu piatra spartă strada General Magheru ( zona extindere canalizare ).

         – SPAM Sud și strada GSPAM Sud si strada Gării -curățare clapeți. 

         – curățare și spălare canal aducțiune stație tratare apă.