09.04.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Joi 09.04.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – spălare hidranți pe strada Școlii la intersecția cu strada Prunului și la fostul CAP.

          – înlocuit robinet branșament strada Viilor nr 41.

          – spălat contor strada General Magheru nr 110.

          – spălat filtru branșament stație pompare Scânteia din Slobozia Noua.

          – by-passare canalizare menajeră strada Cimitirului între strada Prunului și strada Mărului.
          – lucrări de mentenanță pentru asigurarea continuității furnizării serviciului către
beneficiarii acestuia.
 
           Nu sunt programate opriri ale furnizării apei către beneficiarii serviciului pentru 
astăzi.