09.05.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 09.05.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – branșament apă DADP la Rod Bogat bd. M Basarab ( continuare ).

       – înlocuit contori branșament defecți pe strada General Magheru nr 84 E ,104 , 92 și pe strada Stânjenei nr 4 și 23.

       – înlocuit robinet și contor strada Radu Vulpe nr 7.

       – debranșare la cerere bloc B 27 sc B ap 32.

       – curățare guri de scurgere bd M Basarab.

       – lucrări de tăiere vegetatie și curățenie zona bazin ape pluviale nr 1.

       – turnare 1 cămin beton Cosâmbesti ( Aleea Lavandei ).