09.06.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 09.06.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe strada Vechea Matcă ,Mihai

Viteazu și Decebal.

       – remediere pierdere apă hidrant strada Viilor la intersecția cu strada Independenței și strada M Kogalniceanu la intersecția cu strada Dragos Vodă

       – înlocuit contori branșament pe Intrarea Luncii nr 5 , strada Luncii nr 32 șos Nordului nr 45 si 95 și strada Viitor nr 13 B.

       – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc U 18.

       – curățare guri de scurgere ape pluviale pe Șoseaua Nordului și strada Orion.

       – SPAP nr 2 – pompă înfundată -se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – remediere avarie rețea apă Mărculesti pe șos Slobozia- Țandarei nr 81.

Nordului.