09.07.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 09.07.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălări hidranți – rețele: cart. Bora str. Livezi str. G-ral Magheru – Biserica, str. Salcâmilor.

         – montare clapet DN 300 SP Cărămidari pentru pompa Schultzer.

         – schimbat apometru + robinet bl. G8, sc. A, ap. 45.

         – verificări contori la scadență bl. G8 ap. 14, 30, 31, 64, 68.

         – verificare apometre la cerere bl. MB 11 sc. D, Sl.Noua str. Prunului nr. 66 bis.

         – vidanjare cămine canalizare bl. F3, bl. F 5, str. 1877, bl. U 12, bl. L1, bl.L 7.

         – curățat guri scurgere str. Zimbrului, str. Intrarea Morii, str. Ianache.

         – stație epurare – schimbat lanț grătare mecanice, verificat/completat ulei reductoare + tăiat iarba.

         – stație tratare apă – tăiat iarba front captare.

         – formație Periurbane: montat robineți prelevare probe foraje Grivița, tăiat iarba Scânteia.