09.10.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă


S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Vineri 09.10.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – strada Peneș Curcanul nr 16 -înlocuit robinet și contor branșament.

         – strada Viitor nr 12 înlocuit contor branșament.

         – bloc 2 ans 258 ap 3 înlocuit contor branșament.

         – strada Nisipuri zona bloc 47 canalizare menajeră înfundata -se execută lucrări de desfundare mecanică.

         – curățare și desfundare guri de scurgere ape pluviale oraș.