10.01.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 10.01.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – execuție contra cost branșament apă individual bloc V 7 A 9.

         – înlocuit contor branșament bloc T 5 sc C.

         – înlocuit robinet branțament MB 13 C 14.

         – remediere pierdere apă zona bloc Z 1-Z2 Aleea Feroviarului.

         – înlocuit capac canalizare strada Ianache nr 40.

         – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale bd M Basarab.

         – curățare cheson SPAM 2 Slobozia Noua cu autocurățitor combinat.

         – SPAM Transmim – lucrări de confectii metalice la cladire stație pompare.