10.04.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Vineri 10.04.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – spălare hidranți  pe strada Dorobanți si pe strada M Kogalniceanu.

          – înlocuit robinet branșament strada 13 Septembrie nr. 20.

          – rebransare bloc Z1 /B/21.

          – by-passare canalizare menajera strada Cimitirului între strada Prunului și strada Mărului.

          – lucrări de mentenanță pentru asigurarea continuității furnizării serviciului către
beneficiarii acestuia.
         
 
           Nu sunt programate opriri ale furnizării apei către beneficiarii serviciului pentru 
astăzi.