10.06.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 10.06.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – remediere pierdere apă strada Ionel Perlea nr 11.

       – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe strada Ionel Perlea și șoseaua Nordului.

       – înlocuit contori branșament pentru efectuarea de verificări metrologice periodice la bloc J 3 sc B as 6 , bloc 5 ans 60 ap as 34 bloc 160 sc E ,bloc 2 ans 88 ap as 34 si str Lacovistei nr 11.

       – by-passare canalizare pluvială strada Liliacului la intersecția cu strada Școlii în canalizarea menajeră ( cu motopompă ).

       – desfundare contra cost canalizări menajere SC Avicola ( Abator și Ferma Bora ).

       – golire paturi namol stație epurare.