10.10.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 10.10.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – finalizare lucrare la interior  bloc E 14 și magazin Profi E 14.

       – curățare guri scurgere ape pluviale strada Viilor.

       – continuare epuismente apă și curățare subsol bloc 31 sc D și E bd. M. Basarab cu vidanjă mică.

       – pompă înfundată  SP Nord. Intervenție desfundare.

       – Mărculești lucrari stație demanganizare: trasee conducte, astupat bazin, transport cărămidă.

       – Stație tratare apă golit rezervor 2 x 3 000 mc + pregătire spălare/igienizare maine.

       – Epurare: verificare nivel ulei aeratoare + pompe supernatant (nu funcționeză automat).