11.02.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 11.02.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – alimentare cu apă și branșare la canalizare containere Ambulanța Slobozia.

         – extindere canalizare menajeră strada General Magheru.

         – curățare/vidanjare cămine canalizare bd M Basarab între Ștefan cel Mare și Cosminului.

         – revizie SPAM Transmim.

         – lucrări de reparație adăpost Foraj nr 14.

         – revizie saturator PAX stație tratare apă.