11.03.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Joi 11.03.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuit branșament apă hidrant zona MB 15. Scurtă oprire de apă de cca 2 ore în intervalul 12.00-16.00 la bloc MB 14, MB 15 , MB 17 și MB 19.

         – înlocuit contori branșamente individuale pentru efectuarea de verificări metrologice periodice la U 37 A 4, U 40 A 8 ,43 D 9 și 43 E 19.

         – bloc BN 2 înlocuit contor branșament bloc cu o oprire scurtă de cca 30 min în intervalul 10.00-12.00.

         – curățare/vidanjare cămin cheson strada Ionel Perlea.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale pe bd Unirii și M Basarab.