11.05.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 11.05.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – intervenție remediere avarie Slobozia Nouă Str. Traian Vuia.

       – înlocuit vană + traseu intrare apă de la foraje Grivița.

       – autocurațitor canalizare – Slobozia Nouă – Str. Aurel Vlaicu.

       – curățări/vidanjări cămine canalizare Bl.: MB 20, MB 13, B16, B14.

       – spălare bazin Pluvială 1,

       – pregătire tablou electric și pompe SP 1 Mai.

       – spălare bazin înmagazinare Smirna.

       – continuare cofrag cămine Cosîmbesti,

       – spălare aerator epurare + golire apă pături nămol,

       – stație tratare-curățat traseu var+tăiat iarba incintă.