11.08.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 11.08.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu Cartier Gării Noi pe str Domnitor Radu Mihnea ,Walter Maracineanu și 24 Ianuarie 1859.

         – branșament apă str Horia 48.

         – înlocuit contor branșament bloc 43 C 8 Eminescu.

         – decofrare cămin hidrofor Bora și lucrări pregătitoare mutare locație hidrofor.

         – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc T 3 ,S 2 ,S 4 , F 3 , F 5 și V 11 cartier 500 ap.

.        – SPAM Nord desfundare pompă înfundată.

        – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale bd Sudului.