11.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 11.10.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălare rețele prin hidranți Cartier Transmin.

         – Reparații trotuare Cartier Gării Noi: Str. Acad. Lazarescu + Str. Panait Istrati.

         – Finalizare înlocuire contori branșamente Cartier Transmin – Oprire 08.00-16.00.

         – Curățare guri scurgere: Bd. Matei Basarab.

         – SP Canalizare: Verificare stații, Pornire pompe SP Transmim.

         – Statie Tratare Apă: Curățat/Spălat filtre + curățenie cabine foraje P18 și P19 front captare.

         – St. Epurare – verificări, mentenanță instalații.

         – Periurbane: Pregătiri pentru spălare bazine stocare Cosâmbești + Ciulnița, finalizare branșament canalizare Ciulnița.