11.10.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 11.10.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – Spălări rețele apă prin hidranți: Sl. Nouă: Str. Școlii-CAP, Intersecție Str Școlii + Str. Unirii, Str. Vlad Țepeș.

       – Reparație hidrant Str. Prunului Sl. Nouă. Posibil oprire 1/2 oră.

       – Branșament individual apă contra cost Bl. 34, Sc. A, Ap. 8.

       – Branșament apă contra cost Str. Dealului Nr. 3.

       – Schimbare apometru Str. Gh. Doja Nr. 53.

       – Înlocuire robinet branșament bl. F1, Ap. 25.

       – Schimbat apometru Str. Grivița Nr. 19.

       – Curățire/vidanjare cămine canalizare Bl. MB 20.

       – curățare guri scurgere ape pluviale Str. Cărămidari + Str. Plevnei.

       – continuare epuismente apă și curățare subsol bloc 31 sc D și E Bd. M. Basarab cu vidanjă mică.

       – SP Canalizare:Tăiat iarba SP Pluviale 2, Curățare clapeți SP IACMI și SP Sud, Curățat grătare SP Sud.

       – Mărculești lucrări stație demanganizare: trasee conducte spălare +zidărie cămine.

       – Stație tratare apă: spălare, igienizare rezervor 2 x 3 000 mc.

       – Epurare: Spălare cheson supernatant + verificare pompe + curățat rigole pături uscare nămol..