11.12.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi,Vineri 11.12.2020
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – strada Prunului 72 A înlocuit contor și robinet branșament.

         – U5A sc B ap 99 – montat contor branșament.

         – montare plăcuțe semnalizare hidranți Cartier Gării Noi.

         – canalizare menajeră strada Lacului și Aleea Rondă înfundate , se execută lucrări de desfundare mecanică.

         – inventariere guri de scurgere ape pluviale nefuncționale în Cartierul Gării Noi.