12.01.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 12.01.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – execuție contra cost branșament apă SC Pandora – strada Călugareni nr 2 A.

         – reparație contra cost instalație apă subsol bloc B 1 PECO sc A.

         – înlocuit contor branșament SC Baron Com – bloc P + 8.

         – bloc U 24 sc A 18- verificări instalație apă -lipsă presiune.

         – reparat branșament canalizare strada Panait Istrati nr 17.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale bd Sudului.

         – montare pompă Sultzer SPAM Cărămidari.

         – montare pompă Zenit Pluvială 2 ( Ionel Perlea ).