12.02.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Vineri 12.02.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – branșament apă individual MB 14 D 4.

         – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc T și U bd Matei Basarab.

         – indepartare zăpada din zona gurilor de scurgere ape pluviale în zonele cu probleme.