12.08.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 12.08.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe str Ianache , Viitor și Independenței.

         – relocare hidrofor Bora . Între orele 13.00-17.00 astăzi și măine nu se va furniza apă în Cartierul Bora de la șoseaua natională Slobozia-Calărasi către iesirea spre Cosambesti.

         – remediere pierdere apă cămin apometru str 13 Septembrie nr 8.

         – realizare sursă apă camin cultural Slobozia Nouă.

         – lipsă presiune restaurant Atlantic-lucrări de remediere.

.        – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc L1 , L2, L7 și V6.

        – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale str CD Gherea ,Aleea Tipografiei , Gradinița Junior.

       – SPAM Cuza Vodă -lucrări de montare pompă concertor.

       – spălare și dezinfectare cu hipoclorit filtrul nr 2 la stația de tratare apă.