12.10.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 12.10.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – Intervenție remediere avarie apă + branșament sursă apă DADP BL. D2, Str. Aleea Tipografiei – Posibilă întrerupere temporară furnizare apă ( 1 oră în intervalul 10.00 – 14.00 ) în zona:  Bl. D1, D2, G5. 

       – Branșament apă E 14.

       – Branșamente individuale apă contra cost:  Bl. 1L, Sc. A, Ap. 5, Ap. + Bl. I 8, Ap. 10.

       – Curățare/vidanjare cămine canalizare Bl. D1, Sc. D.

       – curățare guri scurgere ape pluviale Strada Sudului.

       – continuare epuismente apă și curățare subsol bloc 31 Sc. D si E, si E Bd. M. Basarab cu vidanjă mică.

       – SP Canalizare: curățări/vidanjări chesoane SP Ionel Perlea, SP Transmim și Sp Bora 2.

       – Stație tratare apă: golire și pregătire pentru spălare/igienizare rezervor 10 000 mc.

       – Epurare: curațat rigole pături uscare nămol.

       – Periurbane: Intervenție remediere 2 avarii rețele apa Mărculesti + spălare/igienizare rezervor înmagazinare apă Tovărășia.