13.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 13.01.2023
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc U 16 ap 1.

       – remediere pierdere apă strada Vechea Matca nr 41.

       – bloc B 32 sc D – montare distribuitoare și cutii contori casa scării.

       – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră strada 1 Mai si zona bloc L1-L7.

       – curățare/vidanjare cheson SPAM Slobozia Noua 2 cu vidanjă mică.

       – evacuare apă subsol cu electropompă bloc U 1 sc B.

       – by-passare canalizare pluvială în canalizarea menajeră strada Liliacului.

       – SPAM Sud și Gării -revizie clapeți.