13.04.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Luni 13.04.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – înlocuit contor branșament bloc 1 N asociația 18.

          – vidanjat/curățat camine canalizare menajeră bloc D1,D2 bd. Chimiei.

          – by-passare canalizare menajeră str Cimitirului între str Prunului și str Mărului.

          – lucrări de mentenanță pentru asigurarea continuității furnizării serviciului către beneficiarii acestuia.

        
 
           Nu sunt programate opriri ale furnizării apei către beneficiarii serviciului pentru 
astăzi.