13.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 13.10.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălare rețele prin hidranți: Bd. Matei Basarab Bl. MB18. Str. V. Alecsandri, Str. Viilor spre Bd. Matei Basarab.

         – Ordonat materiale incintă magazie centrală + înlocuit geamuri magazii.

         – Realizat branșamente individuale Bl. I8, Sc.A, Ap. 23 + 30.

         – Prestare serviciu vidanjare Liceul de Chimie;

         – SP Canalizare: Verificare stații, Intervenție desfundare pompă SP Cărămidari, Curățare grătare SP Sud.

         – Stație Tratare Apă:  Vopsitorie sală pompe NDS.

         – St. Epurare – curățare canal grătar mecanic nr.2, Confecționat presă+extras pinion reductor grătar.

         – Periurbane: Spălare/igienizare bazine stocare Cosâmbești, intervenție remediere avarie rețea apă Grivița.