14.02.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 14.02.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuit contor branșament bloc Z sc A bd M Basarab.

         – înlocuit robinet branșament strada Teilor nr 10.

         – înlocuit contori branșament pentru efectuarea de verificări metrologice periodice la bloc 27 bd M Basarab sc B ap 17,21,22,23,25,26,27,28 și 40.

         – extindere canalizare menajeră strada General Magheru ( continuare ).

         – curățare cheson SPAM Sud cu AUTOCURĂȚITOR  COMBINAT.

         – alimentare cu energie electricĂ din grup generator stație pompare apă Cosâmbești ( lucrări programate ENEL ).