14.04.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 14.04.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc B 29 sc A ap 8.

       – înlocuit contori pentru efectuarea de verificări metrologice periodice pe strada Walter Maracineanu nr 31 , 34,39 și 28.

       – reparat hidrant și rigola Ivanești.

       – execuție contra cost 2 bransamente canalizare strada General Magheru nr 4 E și 18.

       – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona blocuri C2-C3 bd Chimiei.

       – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale Cartier 500 ap.

       – curățare/vidanjare chesoane SPAM 1 Slobozia Noua si SPAM 2 Bora.

       – înlocuit cutie tablou electric SPAM strada Plevnei ( Biserica de lemn ).

       – Denisipare foraj nr 1 Traian.