15.04.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Miercuri 15.04.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – înlocuit robinet branșament bloc P + 8 ( oprire între orele 08.30 -10.00 ).

          – înlocuit robinet branșament strada Mărăsesti nr 37 și Salciei 24.

          – by-passare canalizare menajeră str Cimitirului între str Prunului și str Mărului.

          – revizie stație pompare apă Slobozia Noua pentru Scânteia.

          – revizie stație pompare ape menajere Sud.