15.12.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi,Marți 15.12.2020
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – eliminare pierdere apă bloc MB 20 sc A.

         – înlocuit robinet branșament strada Dealului nr 7 A.

         – strada 24 Ianuarie 1859 înlocuit rețea apă cca 30 m pe trotuar.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale pe strada Viitor , Ianache și Mărășesti.

         – canalizare menajeră zona MB 19-MB 20 înfundată – se vor executa lucrări de desfundare mecanică.

         – SPM Viitor/Plevna – înlocuit electropompă submersibilă defectă.

         – SPM Caramidari – desfundare electropompă Sultzer.