16.02.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 16.02.2023
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – înlocuit contori branșament cartier nou zona strada Ciprian Porumbescu.

       – refacere cu beton trotuar strada Dimitrie Cantemir.

       – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră strada Ardealului cu AUTOCURĂȚITOR  COMBINAT.

       – curățare de depuneri subsol bloc B 26 strada Pieței cu autovidanjă mică-finalizare lucrări.

       – evacuat apă subsol bloc B 2 sc B cu electropompă.

       – SPAM Nord -pompă înfundată – se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – paturi nămol stație de epurare -golire , curățare , refacere strat filtrant.