16.06.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă


S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 16.06.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – realizare surse apă DADP la bloc MB 6 și 35 B.

         – înlocuit contori pentru efectuarea de verificări metrologice periodice la bloc 1 B sc D și MB 4 sc B.

.       – înlocuit capac cămin canalizare zona bloc A 5 sc A.

        – curățat/vidanjat cămine canalizare menajeră zona bloc I 5

      – curățare guri de scurgere ape pluviale zona Kaufland , Casa Armatei , zona bloc MB 5-MB6.

.      – SPAM Petrom lucrări de repunere în funcțiune.